Over Variaties

In 2006 werd Variaties vzw Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen opgericht. Deze vzw verenigt de lokale en regionale dialectverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het is de bedoeling door samenwerking tot een meerwaarde te komen en de dialectologie bekend te maken bij een groot publiek.

Het is vooral de bedoeling om de publieke opinie een positieve attitude tegenover taalvariatie bij te brengen. Dialect mag, maar natuurlijk zijn er ook situaties waarin het Algemeen Nederlands gepaster is. Dialect en AN zijn geen vijanden van elkaar; ze staan naast elkaar – elk met hun eigen functie. Dialect is de taal van de intimiteit en de lokale en regionale solidariteit; AN is de taal van het openbare leven. Ideaal is beide taalvariëteiten te kunnen gebruiken en naargelang van de situatie de juiste taalvorm te kunnen kiezen.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Variaties ondersteunt, stimuleert en coördineert de vrijwilligerswerking rond dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen

Variaties verzamelt en ontsluit publicaties, opnames, onderzoeksresultaten en bestaand bronnenmateriaal over dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen

Variaties brengt de dialecten in Vlaanderen maximaal en positief onder de aandacht als levende monumenten van oraal erfgoed

Variaties stimuleert en ondersteunt het onderzoek naar taalvariatie en dialecten in Vlaanderen

Bestuur en leden

Felix Bergers                  /
Jos Boiten
                      Veldeke Belsj Limburg
Marc Clerinx                 Veldeke Hasselt
Edmond Cocquyt         Gentsche Sosseteit
Richard De Becker       Veldeke Genk
Gilbert Declercq            /
Erik Wille                        Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland
Walter Winnock           Dialectgenootschap Bachten de Kupe

Marcel Kocken                   Faculteit van het Mechels Dialect
José Lambrechts
                vzw Akademie van het Leives Dialekt
Gerda Sas                             /
Patrick Slechten                 Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
Thoné Lucine                       /
Joseph Vanderstappen     vzw Kommetéét va Pikke Stijkès
Leslie Verpoorte                 Dialectgenootschap Bachten de Kupe
Flory Vloebergs                   vzw Akademie van het Leives Dialekt

Contact
Placeholder 3

Beukendreef 11, 9770 Kruisem
0478657985
variatiesvzwdialect@gmail.com