link

Interesse in taal en dialecten? Bezoek zeker ook eens deze websites.

Dialectloket

Dialectloket

Een website van de Universiteit Gent over taalvariatie en dialecten. Je vindt er info, honderden opnames, taalkaarten, video’s en lesmateriaal.

Meertens Instituut

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een Nederlands onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

E-WVD

E-WVD

Het online Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Zoek er dialectwoorden en hun betekenissen.

De Woordenbank

De Woordenbank

De Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND) brengt in een digitale database regionale en lokale dialectwoordenboeken bijeen.

Dialectzinnen - RND

Dialectzinnen - RND

De Reeks Nederlandse Dialectatlassen: transcripties van 141 dialectzinnetjes voor 1.956 plaatsen in het Nederlandse en Friese Taalgebied.

Taaluniversum

Taaluniversum

Het Meertens Instituut is een Nederlands onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Koninklijke Commissie Voor Toponymie & Dialectologie

Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie

De organisatie heeft als doel studie van de onomastiek (toponymie en antroponymie) en de dialectologie in Vlaanderen en Wallonië.

FARO

FARO

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

Stichting Nederlandse Dialecten

Stichting Nederlandse Dialecten

De SND is een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin vooral streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn.

De Taalsector

De Taalsector

De Taalsector is het platform voor iedereen die professioneel bezig is met taal en daarover kennis en ervaringen wil delen met collega’s.

Asses Woordenboek

Asses woordenboek

Het Woordenboek van het Asses van Lode Pletinckx is via internet voor iedereen toegankelijk.

Tielts Woordenboek

Tielts woordenboek

Een online verzameling van meer dan 2.500 Tieltse woorden en uitdrukkingen.

Websites van onze verenigingen

Gentsche Sosseteit

Gentsche Sosseteit

De Gentsche Sosseteit promoot het Gentse dialect via evenementen en publicaties over of in het Gents.

Bachten De Kuupe

Bachten de Kuupe

Het dialectgenootschap Bachten de Kuupe promoot en beschrijft het dialect in de Westhoek.

Be.brusseleir

be.brusseleir

be.brusseleir vzw promoot het Brussels dialect via Brussels Volkstejoêter, academische projecten en evenementen.

Veldeke Bels(j) Limburg

Veldeke Bels(j) Limburg

Veldeke Bels(j) Limburg  wil alle Limburgers samenbrengen die ijveren voor of gewoonweg geïnteresseerd zijn in hun dialect.

VLDN

VLDN

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkundezet zich in voor de studie van het dialectologisch en naamkundig erfgoed van de beide provincies Limburg.

Veldeke Hasselt

Veldeke Hasselt

Als afdeling van Veldeke Bels(j) Limburg zet Veldeke Hasselt zich in voor het Hasseltse dialect.

Veldeke Genk

Veldeke Genk

Als afdeling van Veldeke Bels(j) Limburg zet Veldeke Genk zich in voor het Genkse dialect.

Veldeke As-Niel

Veldeke As-Niel

Als afdeling van Veldeke Bels(j) Limburg zet Veldeke As-Niel zich in voor het Asserse dialect.