Dialectwandelingen In Mechelen
Dialectwandelingen in Mechelen
Faculteit van het Mechels Dialect

Dialectwandelingen in Mechelen

Zomerzaterdagnamiddagwandelingen

Ook in 2023 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wandelingen in het Mechels dialect in. Volgende rondleidingen staan op het programma:
– 29 april: Egied Rossiau: ‘Beildəg Mèchələn’ (Beeldig Mechelen’): een wandeling langs verschillende grote en kleine beelden in de stad;
– 27 mei: Eddy Verhoeven: ‘Ien vəraal van Mèchələ’ (Eén verhaal van Mechelen): Eddy vertelt Mechelse geschiedenis(sen);
– 24 juni: Marcel Kocken, Michel Leriche, Paul Delbaere, Egied Rossiau en Marc Wellens: ‘Istauris Mèchələn’ (‘Historisch Mechelen’): vijf gidsen behandelen op vijf verschillende plaatsen enkele belangrijke feiten uit de Mechelse geschiedenis;
– 29 juli: Erik Vekemans: ‘Biestən oep də preikstoole’ (‘Dieren op de preekstoelen’): een beestige wandeling waar je het niet verwacht;
– 26 augustus: Marc Wellens: ‘Speilə-n-in ‘t park’ (‘Buitenspelen’): Marc stelt verschillende spelen van vroeger voor; je kan meespelen;
– 30 september: Paul Delbaere ‘Ààləgən en sjamfootərs in Mèchələ’ (‘Heiligen en deugnieten in Mechelen’): Paul doet een relicten- en reliekenwandeling over speciale burgers.;

De wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het standbeeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt), uitgezonderd deze van 24 juni en 26 augustus.

De wandeling ‘Istauris Mèchələn’ op 24 juni vertrekt eveneens aan het standbeeld van OpSinjoorke, maar er zijn vijf groepen die achtereenvolgens vertrekken om 14:00 uur, 14:15 uur, 14:30 uur, 14:45 uur en 15:00 uur. Elke groep wordt telkens begeleid naar een volgende plaats. Op het einde van de wandeling is er een consumptie voorzien in café ‘Het Maanlicht’.

De wandeling van Marc Wellens op 26 augustus vertrekt om 14:30 uur aan de speeltuin van het Vrijbroekpark.

Deelname aan de gewone wandelingen is gratis voor de abonnees (en inwonende familie) van ‘De Mecheleir’, anderen € 5 per persoon. Voor de wandeling ‘Istauris Mèchələn’ op 24 juni is het €5 per persoon voor abonnees en inwonende familie en € 10 per persoon voor anderen.

Inschrijven kan tot drie dagen voor de wandeling (en wordt afgesloten wanneer de wandeling volzet is) bij Egied Rossiau (tel.: 0478 – 56 00 30, e-mail: egied.rossiau@skynet.be ) of bij Michel Leriche (e-mail: michel.leriche@telenet.be ).

Met de abonnementsformule mag je voor € 30 aan alle wandelingen deelnemen, je bent dan tevens abonnee van ‘De Mecheleir’.

Erfgoeddag
Op zondag 23 april 2023 vindt de Erfgoeddag plaats. Het thema is ‘Beestig!’. Om 10:00 uur zullen Eddy Verhoeven en om 14:00 uur Michel Leriche een wandeling in het Mechels doen:
‘Biestəg Mèchələn’.

Start van de wandelingen op de Veemarkt. Deelname aan de wandelingen is gratis.
Inschrijven: Egied Rossiau 015 – 43 06 02, egied.rossiau@skynet.be . Bij overschrijden van het voorziene aantal inschrijvingen van een wandeling, wordt deze ontdubbeld.
Raadpleeg de brochures van ‘Erfgoeddag’ voor eventuele wijzigingen.

Open Monumentendag (OMD)
Op zondag 10 september 2023 zullen er ter gelegenheid van de ‘Open Monumentendag’ naar jaarlijkse traditie dialectwandelingen worden georganiseerd. De gidsen van dienst zijn Paul Delbaere, Erik Vekemans, Eddy Verhoeven, Egied Rossiau, Michel Leriche en Julien De Winter.
Deze OMD-wandelingen starten aan het standbeeld van Opsinjoorke om 10:00, 10:30, 11:00, 13:30, 14:00 en 14:30 uur.
Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis. Inschrijven: Egied Rossiau 015 – 43 06 02, egied.rossiau@skynet.be .
Raadpleeg de brochures van ‘Open Monumentendag’ voor eventuele wijzigingen.
Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect bij:
– Egied Rossiau, tel.: 0478 – 56 00 30 of via e-mail: egied.rossiau@skynet.be
of bij
– Michel Leriche, via e-mail: michel.leriche@telenet.be

Stadswandelingen Door De Faculteit Van Het Mechels Dialect
Stadswandelingen door de Faculteit van het Mechels dialect
Faculteit van het Mechels Dialect

Stadswandelingen door de Faculteit van het Mechels dialect

Ook in 2022 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wan­delingen in het Mechels dialect in.  Volgende rondleidingen staan op het programma:

–    30 april: Egied Rossiau: ‘Beildə-n-in ’t stad, (Beelden in de stad’),

Een wandeling langs verschillende grote en kleine beelden in de stad;

–    28 mei: Marc Wellens: ‘Speilə-n-oep ‘t-straat’ (‘Buitenspelen’),

Marc wandelt en stelt verschillende spelen van vroeger voor; je kan meespelen;

–    25 juni: Eddy Verhoeven: ‘Wààvə wandəling’ (‘Vrouwenwandeling’),

Een wandeling waarin vrouwen centraal staan;

–    30 juli: Erik Vekemans: ‘Rècht en onrècht” (‘Recht en onrecht’),

een wandeling over recht en onrecht in Mechelen;

–    27 augustus: Pol Dethier: ‘Veer kastielə-n-in Battəl’ (“Vier kastelen in Battel),

Pol vertelt ons over vier kastelen die er in Battel waren en waarvan er nog één rest;

–    24 september: Paul Delbaere “Doktaurs, apoteikərs en rəmeidəs’ (‘Dok­ters, apothekers en remedies’),

Paul wandelt en vertelt over de geneeskunde vroeger;

De wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het standbeeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt), uitgezonderd deze van 27 augustus die vertrekt aan de ‘nieuwe brouwerij – oude kerk’ van Battel.

Deelname aan een wandeling is gratis voor de abonnees (en inwonende familie) van ‘De Mecheleir’, anderen € 5 per persoon.  Inschrijven tot drie dagen voor de wandeling (wordt afgesloten wanneer de wandeling volzet is) bij Egied Rossiau (tel.: 0478 – 56 00 30 of via e-mail: egied.rossiau@skynet.be) of bij Michel Leriche (tel.: 0495 – 51 13 68 of via e-mail: michel.leriche@telenet.be).

Met de abonnementsformule mag je voor € 25 aan alle wandelingen deelnemen, je bent dan tevens abonnee van ‘De Mecheleir’.

Erfgoeddag

Op zondag 24 april 2022 vindt de Erfgoeddag plaats. Het thema is ‘Erf­goed maakt school’. Om 10:30 uur zullen Eddy Verhoeven en om 14 uur Erik Vekemans een scholenwandeling doen in het Mechels: ‘Na ’t schaul me schoen schoonə’.

De wandelingen starten aan de dienst Toerisme en eindigen aan Technische Scholen Mechelen (TSM) (Jef Denynplein 2).  Deelname aan de wandelingen is gratis.

Om 11, 13 en 15 u. zullen in de TSM korte lesjes Mechels gegeven worden.

Deelname gratis.

Raadpleeg de brochures van ‘Erfgoeddag’ voor eventuele wijzigingen.

Open Monumentendag (OMD)

Op zondag 11 september 2022 zullen er ter gelegenheid van de ‘Open Monumentendag’ naar jaarlijkse traditie dialectwandelingen worden georganiseerd.  De gidsen van dienst zijn Eddy Verhoeven, Egied Ros­siau, Erik Vekemans, Julien De Winter, Marc Wellens, Michel Leriche en Paul Delbaere.

Deze OMD-wandelingen starten aan het standbeeld van Opsinjoorke om 10:00 uur, 11:00 uur, 13:30 uur en 14:00 uur.

Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis, inschrijven is niet nodig.

Raadpleeg de brochures van ‘Open Monumentendag’ voor eventuele wijzigingen.

Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect bij:

of bij,

Stadswandelingen Door De Faculteit Van Het Mechels Dialect
Stadswandelingen door de Faculteit van het Mechels dialect
Faculteit van het Mechels Dialect

Stadswandelingen door de Faculteit van het Mechels dialect

De Faculteit van het Mechels dialect start met een nieuwe reeks lessen in het Mechels dialect tijdens een wandeling door de binnenstad.

Zaterdag 31 juli: Verscheeteleke releekewandeling in Mèchele, door Paul Delbaere.

Zaterdagen 28 augustus: Miltijr verleide van Mèchele (Militair verleden van Mechelen), door Michel Leriche

Zaterdag 25 september: Beilden-in de Mèchelse straate (Beelden in het Mechelse straatbeeld), door Egied Rossiau.

Deelnameprijs: 5 EUR per wandeling, abonnees ‘De Mecheleir’ gratis.

Vertrek telkens om 14:30, op 28 augustus op de Korenmarkt, op 31 juli en op 25 september aan het standbeeld van Opsinjoorke op de Grote Markt.

Wegens de geldende coronamaatregelen is per wandeling het aantal deelnemers beperkt tot 24 en dient vooraf ingeschreven te worden.  Alle inlichtingen en inschrijvingen: egied.rossiau@skynet.be en michel.leriche@telenet.be

Extra: op zondag 12 september (Open Monumentendag) zullen er dialectwandelingen plaatsvinden om 10 uur, 11 uur, 13:30 uur en 14:00 uur door Eddy Verhoeven, Erik Vekemans, Julien De Winter, Egied Rossiau, Marc Wellens en Paul Delbaere. Deelname is gratis. Wegens de geldende coronamaatregelen is per wandeling het aantal deelnemers beperkt tot 24 en dient vooraf ingeschreven te worden.  Alle inlichtingen en inschrijvingen: egied.rossiau@skynet.be. 

Foto: Faculteit van het Mechels Dialect

WANDELINGEN IN HET MECHELS DIALECT
WANDELINGEN IN HET MECHELS DIALECT
Faculteit van het Mechels Dialect

WANDELINGEN IN HET MECHELS DIALECT

Ook in 2019 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wandelingen in het Mechels dialect in.  Volgende rondleidingen staan op het programma:

–    27 april: Pierre Levens: “Faabels van de Voddemèt” (“Fabels van de Voddenmarkt”),

Pierre wandelt en vertelt Mechelse verhalen;

–    25 mei: Egied Rossiau “Cinema’s in Mèchele?” (“Mechelse biosco­pen”),

Egied vertelt over de verdwenen bioscopen in Mechelen;

–    29 juni: Marc Nauwelaers: “Ôôt d’oegte” (“Uit de hoogte”),

een wandeling waarin naar omhoog naar de gevels gekeken wordt;

–    27 juli: Julien De Winter: “Kafee’s en stamenees” (“Cafés en estami­nets”),

Julien vertelt over drankgelegenheden destijds;

–    31 augustus: Paul Delbaere: “Mèchelse erreuzjes” (“Opwinding in Mechelen”),

Paul doet zijn verhaal over woede, kregeligheid en opwinding in Mechelen;

–    28 september: Marcel Kocken: “Wette da nog?” (“Weet je dit nog?”)

Marcel wandelt, en herinnert ons aan vroeger.

De wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het standbeeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt).

Deelname aan een wandeling kost € 5 per persoon. Inschrijven is niet nodig.

Met de abonnementsformule mag je voor € 20 aan alle wandelingen deelnemen.

Erfgoeddag

Op zondag 28 april 2019 vindt de Erfgoeddag plaats.  In het raam van “Hoe maakt u het?” zullen Eddy Verhoeven, Egied Rossiau, Marcel Kocken, Paul Delbaere en Pol Dethier om 10:30 uur en om 14:00 uur wandelingen in het Mechels doen en/of in het Hof van Busleyden deelnemen aan een levende bibliotheek.  Start van de wandelingen aan het standbeeld van Op-Sinjoorke; levende bibliotheek in het Hof van Busleyden.  Deelname aan de wandelingen en consulteren van de le­vende bibliotheek is gratis.

Open Monumentendag (OMD)

Op zondag 8 september 2019 zullen er naar jaarlijkse traditie dialect­wandelingen worden georganiseerd ter gelegenheid van de “Open Monumentendag”.  De gidsen van dienst zijn Eddy Verhoeven, Egied Rossiau, Marc Nauwelaers en Pol Dethier.

Ook deze OMD-wandelingen starten aan het standbeeld van Op-Sin­joorke, maar om 10:00 uur, 11:00 uur, 13:30 uur en 14:00 uur.

Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis, inschrijven is niet nodig.

Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect dit sei­zoen bij

of bij

 

Lessenreeks ‘Mechels Dialect’
Lessenreeks ‘Mechels dialect’
Faculteit van het Mechels Dialect

Lessenreeks ‘Mechels dialect’

Wie graag een mondje Mechels wil leren spreken, kan vanaf zaterdag 09/02/2019 gratis deelnemen aan een nieuwe lessenreeks ‘Mechels dialect’.

De lessen vinden telkens plaats om 14 uur op volgende data:

09/02/2019: Marcel Kocken

23/02/2019: Egied Rossiau

09/03/2019: Erik Vekemans

23/03/2019: Marcel Kocken en Egied Rossiau

30/03/2019: diploma-uitreiking

Locatie: Atheneum Busleyden – Campus Brussel (Mechelen)

Samenwerking: Faculteit van het Mechels Dialect, Mechelen 2000+, Willemsfonds (afdeling Mechelen), Atheneum Busleyden.

De lessenreeks is ondertussen volzet. 

Foto: Leo De Nijn (Gazet van Antwerpen & Het Nieuwsblad)

Zomerwandelingen In Het Mechels Dialect
Zomerwandelingen in het Mechels dialect
Faculteit van het Mechels Dialect

Zomerwandelingen in het Mechels dialect

Ook in 2018 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wandelingen in het Mechels dialect in.  Volgende rondleidingen staan op het programma:

–    28 april: Eddy Verhoeven: “Istòòrisse rààs van den Boergondissen olm tot Brussela me nen alt in Mèchele” (“Historische reis van de Bour­gondische holm tot Brussela met stop in Mechelen”),

Eddy geeft de voorgeschiedenis van de Bourgondiërs op zijn ma­nier;

–    26 mei: Marcel Kocken: “Wette da nog?” (“Weet je dit nog?”),

Marcel wandelt en vertelt over dagelijkse zaken die we vermoede­lijk reeds vergeten zijn;

–    30 juni: Egied Rossiau: “Boergondiers en Absburgers in Mèchele” (“Bourgondiërs  en Habsburgers in Mechelen”),

een wandeling in het raam van ‘Mechelen Bourgondische stad’

–    28 juli: Erik Vekemans & Rudi De Mets: Boottochtje “Oep z’n Mè­chels”,

Erik en Rudi begeleiden een boottochtje op de Dijle in het Mechels;

–    18 augustus: Pol Dethier: “De vaat” (“De Leuvense vaart”),

Pol doet zijn verhaal over de Leuvense vaart.

 (Opgelet: voorlaatste zaterdag van augustus!),

–    29 september: Michel Leriche: “Boergondis-Mèchelse personalitààte” (Bourgondisch-Mechelse personaliteiten)

Michel wandelt, en spreekt over Bourgondiërs en Mechelaars.

De wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het standbeeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt), uitgezonderd op 28 juli wanneer het boottochtje start aan de aanlegkade op de Dijle en op 18 augustus de wandeling van Pol die start aan Battelbrug.

Deelname aan een wandeling kost € 5 per persoon. Inschrijven is niet nodig.

Met de abonnementsformule mag je aan € 20 aan alle wandelingen deelnemen.

Voor het boottochtje dient bijkomend een toeslag van € 5 betaald te worden, maar het wordt gratis aan de abonnenten aangeboden.

Erfgoeddag

Op zondag 22 april 2018 vindt de Erfgoeddag plaats.  In het raam van “Kiezen” zullen Eddy Verhoeven, Egied Rossiau, Erik Vekemans en Julien De Winter om 11:30 uur en om 14:00 uur wandelingen in het Mechels doen.  Start aan het standbeeld van Op-Sinjoorke.  Deelname aan de wandelingen is gratis.

Open Monumentendag (OMD)

Op zondag 9 september 2018 zullen er naar jaarlijkse traditie dialect­wandelingen worden georganiseerd ter gelegenheid van de “Open Monumentendag”.  De gidsen van dienst zijn Eddy Verhoeven, Egied Rossiau Julien De Winter en Pol Dethier.

Ook deze OMD-wandelingen starten aan het standbeeld van Op-Sin­joorke, maar om 10:00 uur, 11:00 uur, 13:30 uur en 14:00 uur.

Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis, inschrijven is niet nodig.

Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect dit sei­zoen bij:

of bij,

Zomerwandelingen In Het Mechels Dialect
Zomerwandelingen in het Mechels dialect
Faculteit van het Mechels Dialect

Zomerwandelingen in het Mechels dialect

Zomerwandelingen

Ook in 2017 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wandelingen in het Mechels dialect in.  Volgende rondleidingen staan op het programma:

–    29 april: Marcel Kocken: “Beruchte prosesse” (“Beruchte processen”),
Marcel legt de nadruk op twee beruchte processen die in Mechelen plaats gevonden hebben: dat tegen de brigands van de Boerenkrijg en dat tegen de misdadigers van Breendonk;

–    27 mei: Pierre Levens: “Achter Mèchelse fassaades” (“Achter Mechelse façades),
Pierre wandelt langs een aantal panden en vertelt wat er zich bin­nen ooit afgespeeld heeft;

–    24 juni: Egied Rossiau: “Recht in Mèchele” (“Recht in Mechelen”),
een wandeling in het raam van ‘OP.RECHT.MECHELEN’

–    29 juli: Eddy Verhoeven: “Kafeepraat” (“Cafépraat”),
de titel spreekt voor zichzelf;

–    19 augustus: Erik Vekemans: “De mèskes van de Deel” (“De meisjes van de Dijle”),
Erik vertelt over het leven van de vrouwen langs de Dijleoevers”.
(Opgelet: voorlaatste zaterdag van augustus!),

–    30 september: Michel Leriche: “In den bak” (In de gevangenis)
Michel wandelt, bezoekt n spreekt over het gevangenisleven in het verleden.

Alle de wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het stand­beeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt).
Deelname aan een wandeling kost € 5,00 per persoon. Inschrijven is niet nodig.
Met de abonnementsformule: aan € 20 mag je aan alle wandelingen deelnemen.

Erfgoeddag

Op zondag 23 april 2017 vindt de Erfgoeddag plaats.  In het raam van “Zorg in Mechelen, een bekommernis van en voor mensen” zullen er wandelingen in het Mechels plaats vinden om 11:30 uur en om 14:00 uur.  Start aan het standbeeld van Op-Sinjoorke.  Deelname aan de wandelingen is gratis.

Open Monumentendag (OMD)

Op zondag 10 september 2016 zullen er naar jaarlijkse traditie dialect­wandelingen worden georganiseerd ter gelegenheid van de “Open Monumentendag”.
Ook deze OMD wandelingen starten aan het standbeeld van Op-Sin­joorke, maar om 10:00 uur, 11:00 uur, 13:30 uur en 14:00 uur.
Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis, inschrijven is niet nodig.

Info

Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect dit sei­zoen bij: