Ook in 2022 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wan­delingen in het Mechels dialect in.  Volgende rondleidingen staan op het programma:

–    30 april: Egied Rossiau: ‘Beildə-n-in ’t stad, (Beelden in de stad’),

Een wandeling langs verschillende grote en kleine beelden in de stad;

–    28 mei: Marc Wellens: ‘Speilə-n-oep ‘t-straat’ (‘Buitenspelen’),

Marc wandelt en stelt verschillende spelen van vroeger voor; je kan meespelen;

–    25 juni: Eddy Verhoeven: ‘Wààvə wandəling’ (‘Vrouwenwandeling’),

Een wandeling waarin vrouwen centraal staan;

–    30 juli: Erik Vekemans: ‘Rècht en onrècht” (‘Recht en onrecht’),

een wandeling over recht en onrecht in Mechelen;

–    27 augustus: Pol Dethier: ‘Veer kastielə-n-in Battəl’ (“Vier kastelen in Battel),

Pol vertelt ons over vier kastelen die er in Battel waren en waarvan er nog één rest;

–    24 september: Paul Delbaere “Doktaurs, apoteikərs en rəmeidəs’ (‘Dok­ters, apothekers en remedies’),

Paul wandelt en vertelt over de geneeskunde vroeger;

De wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het standbeeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt), uitgezonderd deze van 27 augustus die vertrekt aan de ‘nieuwe brouwerij – oude kerk’ van Battel.

Deelname aan een wandeling is gratis voor de abonnees (en inwonende familie) van ‘De Mecheleir’, anderen € 5 per persoon.  Inschrijven tot drie dagen voor de wandeling (wordt afgesloten wanneer de wandeling volzet is) bij Egied Rossiau (tel.: 0478 – 56 00 30 of via e-mail: egied.rossiau@skynet.be) of bij Michel Leriche (tel.: 0495 – 51 13 68 of via e-mail: michel.leriche@telenet.be).

Met de abonnementsformule mag je voor € 25 aan alle wandelingen deelnemen, je bent dan tevens abonnee van ‘De Mecheleir’.

Erfgoeddag

Op zondag 24 april 2022 vindt de Erfgoeddag plaats. Het thema is ‘Erf­goed maakt school’. Om 10:30 uur zullen Eddy Verhoeven en om 14 uur Erik Vekemans een scholenwandeling doen in het Mechels: ‘Na ’t schaul me schoen schoonə’.

De wandelingen starten aan de dienst Toerisme en eindigen aan Technische Scholen Mechelen (TSM) (Jef Denynplein 2).  Deelname aan de wandelingen is gratis.

Om 11, 13 en 15 u. zullen in de TSM korte lesjes Mechels gegeven worden.

Deelname gratis.

Raadpleeg de brochures van ‘Erfgoeddag’ voor eventuele wijzigingen.

Open Monumentendag (OMD)

Op zondag 11 september 2022 zullen er ter gelegenheid van de ‘Open Monumentendag’ naar jaarlijkse traditie dialectwandelingen worden georganiseerd.  De gidsen van dienst zijn Eddy Verhoeven, Egied Ros­siau, Erik Vekemans, Julien De Winter, Marc Wellens, Michel Leriche en Paul Delbaere.

Deze OMD-wandelingen starten aan het standbeeld van Opsinjoorke om 10:00 uur, 11:00 uur, 13:30 uur en 14:00 uur.

Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis, inschrijven is niet nodig.

Raadpleeg de brochures van ‘Open Monumentendag’ voor eventuele wijzigingen.

Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect bij:

of bij,

Mechelen