Zomerzaterdagnamiddagwandelingen

Ook in 2023 richt de ‘Faculteit van het Mechels Dialect’ een aantal wandelingen in het Mechels dialect in. Volgende rondleidingen staan op het programma:
– 29 april: Egied Rossiau: ‘Beildəg Mèchələn’ (Beeldig Mechelen’): een wandeling langs verschillende grote en kleine beelden in de stad;
– 27 mei: Eddy Verhoeven: ‘Ien vəraal van Mèchələ’ (Eén verhaal van Mechelen): Eddy vertelt Mechelse geschiedenis(sen);
– 24 juni: Marcel Kocken, Michel Leriche, Paul Delbaere, Egied Rossiau en Marc Wellens: ‘Istauris Mèchələn’ (‘Historisch Mechelen’): vijf gidsen behandelen op vijf verschillende plaatsen enkele belangrijke feiten uit de Mechelse geschiedenis;
– 29 juli: Erik Vekemans: ‘Biestən oep də preikstoole’ (‘Dieren op de preekstoelen’): een beestige wandeling waar je het niet verwacht;
– 26 augustus: Marc Wellens: ‘Speilə-n-in ‘t park’ (‘Buitenspelen’): Marc stelt verschillende spelen van vroeger voor; je kan meespelen;
– 30 september: Paul Delbaere ‘Ààləgən en sjamfootərs in Mèchələ’ (‘Heiligen en deugnieten in Mechelen’): Paul doet een relicten- en reliekenwandeling over speciale burgers.;

De wandelingen starten om 14:30 uur (allef dràà) aan het standbeeld van Op-Sinjoorke (Grote Markt), uitgezonderd deze van 24 juni en 26 augustus.

De wandeling ‘Istauris Mèchələn’ op 24 juni vertrekt eveneens aan het standbeeld van OpSinjoorke, maar er zijn vijf groepen die achtereenvolgens vertrekken om 14:00 uur, 14:15 uur, 14:30 uur, 14:45 uur en 15:00 uur. Elke groep wordt telkens begeleid naar een volgende plaats. Op het einde van de wandeling is er een consumptie voorzien in café ‘Het Maanlicht’.

De wandeling van Marc Wellens op 26 augustus vertrekt om 14:30 uur aan de speeltuin van het Vrijbroekpark.

Deelname aan de gewone wandelingen is gratis voor de abonnees (en inwonende familie) van ‘De Mecheleir’, anderen € 5 per persoon. Voor de wandeling ‘Istauris Mèchələn’ op 24 juni is het €5 per persoon voor abonnees en inwonende familie en € 10 per persoon voor anderen.

Inschrijven kan tot drie dagen voor de wandeling (en wordt afgesloten wanneer de wandeling volzet is) bij Egied Rossiau (tel.: 0478 – 56 00 30, e-mail: egied.rossiau@skynet.be ) of bij Michel Leriche (e-mail: michel.leriche@telenet.be ).

Met de abonnementsformule mag je voor € 30 aan alle wandelingen deelnemen, je bent dan tevens abonnee van ‘De Mecheleir’.

Erfgoeddag
Op zondag 23 april 2023 vindt de Erfgoeddag plaats. Het thema is ‘Beestig!’. Om 10:00 uur zullen Eddy Verhoeven en om 14:00 uur Michel Leriche een wandeling in het Mechels doen:
‘Biestəg Mèchələn’.

Start van de wandelingen op de Veemarkt. Deelname aan de wandelingen is gratis.
Inschrijven: Egied Rossiau 015 – 43 06 02, egied.rossiau@skynet.be . Bij overschrijden van het voorziene aantal inschrijvingen van een wandeling, wordt deze ontdubbeld.
Raadpleeg de brochures van ‘Erfgoeddag’ voor eventuele wijzigingen.

Open Monumentendag (OMD)
Op zondag 10 september 2023 zullen er ter gelegenheid van de ‘Open Monumentendag’ naar jaarlijkse traditie dialectwandelingen worden georganiseerd. De gidsen van dienst zijn Paul Delbaere, Erik Vekemans, Eddy Verhoeven, Egied Rossiau, Michel Leriche en Julien De Winter.
Deze OMD-wandelingen starten aan het standbeeld van Opsinjoorke om 10:00, 10:30, 11:00, 13:30, 14:00 en 14:30 uur.
Deelname aan de OMD-wandelingen is gratis. Inschrijven: Egied Rossiau 015 – 43 06 02, egied.rossiau@skynet.be .
Raadpleeg de brochures van ‘Open Monumentendag’ voor eventuele wijzigingen.
Meer informatie over de wandelingen in het Mechels dialect bij:
– Egied Rossiau, tel.: 0478 – 56 00 30 of via e-mail: egied.rossiau@skynet.be
of bij
– Michel Leriche, via e-mail: michel.leriche@telenet.be

Mechelen G373ab0cd7 1920