Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april volop de schijnwerpers op vakmanschap en ambacht. Op basis van “Stemmen uit het verleden”, een onderdeel van de website dialectloket.be, wordt een deel van de Oost-Vlaamse collectie belicht.

Hoe maakten zij het toen? In de jaren 1960-70 is aan de Universiteit Gent een collectie van bandopnames (700 uur) spontane spraak verzameld. De collectie bevat 783 banden voor 550 plaatsen, vooral uit Oost- en West-Vlaanderen, gemaakt bij mensen geboren tussen 1885 en 1910, vaak bij een zegspersoon  die een zeldzaam traditioneel ambacht uitoefende. De verzameling had in de eerste plaats een taalkundig oogmerk: dialecten vastleggen voor ze verloren gingen. Maar deze opnames bieden ook een unieke inkijk  op de agrarische cultuur van Vlaanderen 100 jaar geleden. Het is de grootste verzameling levensverhalen van zeer laag geschoolde mensen. De bandopnames bevatten verder zeer waardevolle informatie over oude ambachten.

Voor de Ergoeddag zetten wij de Oost-Vlaamse interviews over die oude ambachten in de kijker. We hebben een multimediapresentatie in elkaar gestoken waardoor mensen kunnen luisteren naar de interviews. De interviews worden voorzien van een woordenlijst en ondertitels, zodat ze makkelijk te volgen zijn voor mensen die geen dialect meer kennen. Daarnaast worden de geluidsfragmenten ook aangevuld met foto’s uit de oude doos. Na de Erfgoeddag zullen de filmpjes blijvend beschikbaar zijn op de website van Variaties.
Tijdens de interactieve tentoonstelling op de Erfgoeddag zullen de bezoekers ook aangespoord worden om na te denken over hun eigen dialect. Per ambacht zal een passend voorwerp of een afbeelding van een voorwerp tentoongesteld worden. De bezoekers mogen op een lijst noteren welk dialectwoord zij voor dat voorwerp gebruiken of kennen.
Variaties nodigt u vriendelijk uit om te komen genieten van de dialectstemmen uit een ambachtelijk Oost-Vlaams verleden!
Wanneer: zondag 28 april van 11u tot 16u
Waar: het Huis van Alijn – Kraanlei 65, 9000 Gent
Prijs: gratis​
Banner Blog