Het Wase dialect is kostbaar immaterieel erfgoed. Maar hoe is het er eigenlijk mee gesteld? Is het ten dode opgeschreven? Is het nog wel levensvatbaar? Of is reanimatie hoognodig? Kunnen we het laten verder leven in nieuwe vormen? Laten we het voortbestaan op een andere manier?*

De Erfgoedcel Waasland, Variaties vzw en Bib Sint-Niklaas nodigen een aantal experten uit die je meenemen door de geschiedenis van het Wase dialect. Aan de hand van concrete voorbeelden krijg je een stand van zaken van het lopend onderzoek. Maar we kijken ook vooruit: wat biedt de toekomst voor het Wase dialect?

Programma

9u15: onthaal

9u45: Verwelkoming door Lieven Dehandschutter (voorzitter Interwaas/Erfgoedcel Waasland)

10u10: Lezing Geschiedenis van het Wase dialect door Veronique De Tier (UGent/Variaties)

11u00: Pauze

11u15: Vier dialectprojecten voorgesteld: Het woordenboek van de Vlaamse dialecten door prof. dr. Jacques Van Keymeulen (UGent/Variaties), Het dialectloket Stemmen uit het verleden door dr. Melissa Farasyn (UGent), De reeks Nederlandse dialectatlassen door prof. dr. Jacques Van Keymeulen (UGent/Variaties), De woordenbank door Veronique De Tier  (UGent/Variaties)

12u15: Reynaertfragmenten in het dialect: “Da d’ôôrde z’n op Absdaol vaneigen” door Frans De Schepper en “Tyboaert in de petoaters” door Eddy Levis

12u30: broodjeslunch

13u30: Een les Sinnekloases door Awaal nem

13u50: Lezing: “dieje reageert kei cute”. ‘Local en ‘global’ in het online taalgebruik van Vlaamse tieners door prof. dr. Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)

14u20: Lezing Actief aan de slag met meertaligheid en OKAN in het secundair onderwijs: enkele Gentse reflecties door Steven Delarue (Onderwijscentrum stad Gent)

14u50: Voorstelling van de Praatvaliezen, een project van Erfgoedcel Waasland en Erfgoedcel Land van Dendermonde voor OKAN-leerlingen

15u20: Reynartfragmenten in het dialect: “Van Reinaert en de raaf” in het Sinnekloases door Marcella Piessens (naar Jef Burm)

15u30: receptie

Praktisch
Symposium ‘Zooëgezeed. Symposium over de Wase dialecten’
Vrijdag 17 mei 2019, van 9u30 tot 16u00
Museumtheater SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas.

De deelnameprijs bedraagt 15 euro. Inschrijven kan tot zondag 5 mei 2019 via bibpubliekswerking@sint-niklaas.be. De inschrijving is pas definitief na betaling op BE15 0910 1703 3330, met vermelding ‘Symposium Talen’, je naam en organisatie/gemeente).

Voor meer informatie over Zooëgezeed kan je terecht bij de Erfgoedcel Waasland via erfgoedcel@interwaas.be of 03/7805210

Het symposium maakt deel uit van het project ‘Talen kleuren de Wereld’.

*De Woase toal ist bewoaren woard. Moar oe goant er surrewordig mee? Ist zooë dooët as ne pielewuiter? Of zjúst in de fleur van eur
leeven? Creus? Komdaf awa

Foto: Stedelijke musea Sint-Niklaas

Event 852833 1920