Op 15 september organiseert Variaties vzw samen met Het Huis van Alijn en Universiteit Gent een symposium over oraal erfgoed. We stellen er onze collectie Stemmen uit het verleden voor, een verzameling van 783 dialectopnames, opgenomen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.

De opnames bevatten levensverhalen van honderden laaggeletterde Vlamingen, geboren omstreeks de eeuwwisseling, met unieke getuigenissen over de twee wereldoorlogen, de Vlaamse IJslandvaart, de traditionele landbouw en bijzondere ambachten.

Tijdens het symposium leggen we uit hoe de collectie digitaal doorzoekbaar is en waarom oral history interessant is. Experts demonstreren hoe musea en andere erfgoedinstellingen aan de slag kunnen gaan met oraal erfgoed, dialecten en onze collectie in het bijzonder.

PROGRAMMA

Onder voorbehoud

Deel 1: de veelzijdigheid van oraal erfgoed (10:00 uur)

 • Verwelkoming | Jacques Van Keymeulen en Els Veraverbeke
 • De collectie Stemmen uit het Verleden en thesaurus | Melissa Farasyn en Anne-Sophie Ghyselen
 • Het belang van oral history en history from below | Bruno De Wever
 • Taal en oraliteit in het AfricaMuseum | Jacky Maniacky en Maud Devos
 • Impact creëren aan de hand van dialect bij kwetsbare groepen | Bart De Nil

Deel 2: toepassingen in de praktijk (13:45 uur)

 • Stemmen uit het Verleden in het Huis van Alijn | Els Veraverbeke
 • Stemmen uit het Verleden in Centrum voor Agrarische Geschiedenis | Chantal Bisschop
 • Stemmen uit het Verleden in de Zeeuwse klapbanken | Veronique De Tier (Erfgoed Zeeland)
 • Stemmen uit het Verleden in heemkundige kringen | Hendrik Vandeginste (Histories vzw)

Met muzikale intermezzo’s van Wim Claeys, Gentse folkzanger en cabaretier.

PRAKTISCHE INFO

Datum: woensdag 15.09.2021

 • 9:30 uur: ontvangst
 • 10:00 uur – 12:45 uur: deel 1
 • 12:45 uur – 13:45 uur: pauze
 • 13:45 uur – 15.30 uur: deel 2
 • 15:30 uur: afterdrink en vrij bezoek Huis van Alijn

Locatie: Voormalige kapel Huis van Alijn (Kraanlei 65, 9000 Gent) en online.

Organisatie: Variaties vzw i.s.m. Huis van Alijn

Kostprijs: live bijwonen: € 12,00 (incl. lunch), online: gratis

Inschrijven kan via https://huisvanalijn.be/nl/agenda/stemmen-uit-het-verleden

Afbeelding: Collectie Huis van Alijn

Huisvanalijn