Op 23 september 2022 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten in samenwerking met Variaties vzw, Brusseleir en de Nederlandse Taalunie haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats bij deBuren (Leopoldstraat 6, Brussel) en heeft als centraal thema “Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal?”. Via lezingen en interviews met Vlaamse, Brusselse en Nederlandse beleidsmakers en taalkundigen belichten we het thema vanuit verschillende perspectieven, met aandacht voor onder andere wetgeving, onderwijs en media. Waarom zijn sommige streektalen officieel erkend en andere niet? Hoeveel aandacht moeten onderwijs en media in tijden van migratie en schaalvergroting besteden aan streektaalondersteuning? In welke mate is er in een meertalige stad als Brussel ruimte voor streektaalbeleid?

Wij nodigen je van harte uit om over deze vragen mee te denken en te discussiëren.

Deelnemen kost 30 euro inclusief lunch, koffie en receptie. Komt u alleen naar de lezingen zonder lunch en receptie, dan betaalt u 10 euro.

Programma

9.45 Inloop met koffie en thee
10.15 Welkom door de voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten
10.25 Opening

minister Sven Gatz: Streektalen in het meertalige Brussel

10.45 Poëtisch intermezzo Gertjie Bryssinck en Claude Lammens
10.50 Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen): Streektaalerkenning en spraakverwarring.
11.20 Koffie/thee
11.40 Interview met Kris Van de Poel (Nederlandse Taalunie) en Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen) over het taalvariatierapport en het streektaalbeleid van de Taalunie
12.00 Poëtisch intermezzo
12.05 Mirjam Günther-van der Meij (NHL-Stenden, Leeuwarden/Emmen): Streektaalbeleid in het onderwijs.
12.45-14.15 lunch
14.00 koffie/thee
14.15 Helder De Schutter (KULeuven): Talige rechtvaardigheid voor dialecten
14.45 Robert Delathouwer (Brusseleir): een kort lesje Brussels.
15.00 Jan Hautekiet (Brusseleir): 183 tinten Brussels: streektaalbeleid bij Brusseleir.
15.25 Koffie/thee
15.40 Interview met Geertje Slangen, taaladviseur bij de VRT, over streektaal en de openbare omroep.
16.00 Muzikaal intermezzo Mars Moriou
16.20 Kristel Doreleijers (Meertens Instituut/Universiteit Tilburg): Streektaalbeleid in de toekomst: visie van een jonge taalonderzoeker. 
16.45 Afsluiting en receptie

Meer informatie en een aanmeldingsformulier vind je hier.

Vragen? Mail gerust naar nederlandsedialecten@gmail.com.

Streektaalconf2022Poster