Steun Variaties!

Variaties vzw is een koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen die een aantal dialectverenigingen bijeenbrengt om de dialecten in Vlaanderen als erfgoed te doen waarderen. Ze probeert dus de Vlaamse bevolking een positieve attitude bij te brengen voor de taalvormen die al zoveel eeuwen mondeling zijn overgeleverd van generatie op generatie. Ze probeert dat te doen door evenementen omtrent dialect te organiseren of te ondersteunen, door vorming en advies te geven aan dialectliefhebbers en door bestaande verzamelingen met dialectgegevens te digitaliseren en onder de publieke aandacht te brengen. Ze verzorgt dus websites als www.dialectloket.ugent.be, www.woordenbank.be, www.dialectzinnen.ugent.be die o.a. grote verzamelingen bandopnemingen en dialectwoordenboeken samenbrengen. Die websites zijn nog lang niet af: de banden moeten bijvoorbeeld nog getranscribeerd worden; de database met dialectwoordenboeken moet nog verder verrijkt worden met zoektermen enz. En dat kost allemaal geld.

Variaties vzw. is een totaal onafhankelijke vzw. en moet dus financieel gesteund worden door het dialectminnende publiek. Die steun wordt vooral gebruikt voor een (parttime) stafmedewerker die de vrijwilligers kan coördineren. Financiële onafhankelijkheid is erg belangrijk; op die manier zijn we enkel afhankelijk van dialectliefhebbers en niet van occasionele subsidies die telkens weer door politici goedgekeurd moeten worden.

Prof. dr. Jacques Van Keymeulen
Voorzitter

Wil u Variaties vzw helpen de dialecten en ons oraal erfgoed te bewaren? Stort dan uw gift op het rekeningnummer BE73 734-0171450-60 van Variaties vzw, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel.

Giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Wil u rekenen op de expertise van Variaties vzw als partner in uw cultureel of wetenschappelijk project? Denkt u aan een actie, publicatie, evenement enz. rond dialecten en heeft u de hulp nodig van Variaties vzw? Neem dan contact met ons op.

Wie Kan Steunen?

Wie kan steunen?

Iedereen kan Variaties vzw steunen: particulieren, verenigingen, bedrijven, enz. Giften zijn weliswaar niet fiscaal aftrekbaar.

Hoe Steunen?

Hoe steunen?

Variaties vzw steunen kan met een vrije bijdrage. Stort uw gift op ons rekeningnummer of neem contact op voor een schenking.

Waarom Steunen?

Waarom steunen?

Variaties is een onafhankelijke vzw die wordt gedragen door vrijwilligers. Door uw gift helpt u het Vlaamse dialecterfgoed te bewaren en te waarderen.