Info

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde werd opgericht op 11 oktober 1975 met als doel zich in te zetten voor de studie van het dialectologisch en naamkundig erfgoed van de beide provincies Limburg. Zij tracht dat doel via wetenschappelijke bijeenkomsten, publicaties en dienstverlening te bereiken.

Tot de wetenschappelijke bijeenkomsten behoort een jaarlijks congres, dat afwisselend in de Nederlandse en Belgische provincie plaatsvindt en in de regel gewijd is aan de dialecten en namen van de congresplaats of -streek. Daarnaast organiseert onze Vereniging (alleen of in samenwerking met andere verenigingen) ook geregeld colloquia over andere specifieke onderwerpen zoals de spelling van het dialect, het vervaardigen van een dialectwoordenboek of een naamkundige monografie.

Contact

Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt
secretariaat@vldn.be
www.vldn.be

Bestuur

Voorzitter: Dany Jaspers

Erevoorzitter: Jan Goossens
Penningmeester: José Cajot
Secretaris/webmaster: Patrick Slechten
Bestuursleden: Felix Bergers, Gerald van Berkel, Michiel de Vaan en Frans Walraven

vldn2
vldn jaarboek
vldn3