Info

Veldeke Hasselt werd in 2003 opgericht als afdeling van Veldeke Bels(j) Limburg.

Vier zondagen per jaar organiseert de vereniging i.s.m. het Stadsmus een ‘Hessels ouer’, een namiddag rond het Hasseltse dialect, met bijvoorbeeld een quiz, een lezing, Hasseltse liedjes, enzovoort. Daarnaast verzorgt Veldeke Hasselt ook geregeld dialectwandelingen. De belangrijkste verwezenlijking van de vereniging zijn de tweetalige (Nederlands-Hasseltse) straatnaamborden in de hele Hasseltse binnenstad en de publicatie van de ‘Grammèèr van ‘t (H)essels’. Ook gaf ze de Spellinggids voor het Hasselts uit, die nu al aan zijn tweede editie toe is. Vier maal per jaar wordt het tijdschrift ‘Hesselse Ka.l’ uitgegeven.

Contact

Sasput 6, 3500 Hasselt
veldeke.hasselt@gmail.com
www.veldekehasselt.be
@Veldeke Hasselt Vzw

Bestuur

Voorzitter: Marco Clerinx
Ondervoorzitter: Leo Schruers
Penningmeester: Daniëlle Putzeys
Secretaris: Monique Cox
Ledenadministratie & redactiesecretaris: Gerda Sas

hasselt_groepsfoto
hasselt_conversatieles
hasselt