Info

Het was op 16 november 2005 dat er in As een eerste dialectavond plaatsvond in de museumkerk van Sint-Aldegondis. In de dagen erna werd een stuurgroep samengesteld,  waaruit later een Raad van Bestuur ontstond.

Veldeke As organiseert vier keer per jaar een dialectavond, en een keer per jaar een ‘Daag van het Assers’. Er verscheen een ‘Spraekwuurdebook’ en een sticker ‘Ich kal Plat’. Op 29 januari 2012 werd de eerste dorpsdichter aangesteld, Stan Mardaga, die in de streektaal schrijft en declameert. In het gemeentehuis werden twee canvasdoeken met dialectpoëzie opgehangen. Weldra wordt er  aan de muur van de drie kerkhoven een plaat bevestigd met een Allerheiligengedicht in het Assers. Stan bezoekt lagere scholen om met de kinderen in het dialect te zingen en praten.

Contact

Dennenweg 92, 3520 Zonhoven
st.mardaga@telenet.be
http://veldeke-as-neel.jimdo.com

Bestuur

Voorzitter: Stan Mardaga
Penningmeester: Valère Hoogmartens
Secretaris: Jules Meermans

veldeke as-niel-4
veldeke as-niel-1
veldeke as-niel-3