Stemmen uit het verleden
Screenshot Stemmen Uit Het Verleden
Screenshot Stemmen Uit Het Verleden
Verzameling Dialectbanden
Stemmenuithetverleden2
Magneetband
Projectomschrijving

Stemmen uit het Verleden is de huidige naam voor een verzameling dialectbanden die in de loop van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw aan de Universiteit Gent tot stand is gekomen op initiatief van de professoren Willem Pée en Valère Vanacker.  Zij namen het initiatief om bandopnemingen te maken voor elke plaats in Vlaanderen. De collectie bevat 783 banden voor 550 plaatsen, vooral in Frans-, West- en Oost-Vlaanderen; de oudste spreker (uit Bossuit) is geboren in 1871. De banden bevatten de levensverhalen van honderden sprekers geboren omstreeks de eeuwwisseling van de 19de en de 20ste eeuw met unieke getuigenissen van Vlaamse IJslandvaarders, verhalen over de opkomst van fietsen, auto’s, elektriciteit enz. De sectie Nederlandse Taalkunde van de UGent nam in 2009 het initiatief om de volledige collectie te digitaliseren en om te zetten in mp3-bestanden. Het resultaat van dat project, de Stemmen uit het verleden, werd in 2014 voorgesteld op de website Dialectloket. De verzameling werd bovendien samengevoegd met opnames van het Nederlandse Meertens Instituut (Nederlandse Dialectenbank). Beide collecties vormen samen dé referentie voor  een overzicht van de authentieke dialecten in het Nederlandse taalgebied.

Om de ontsluiting voor de erfgoedsector van deze uitgebreide collectie bandopnames te realiseren, startte Variaties in 2011 een project op. Alle metadata, d.i. alle biografische gegevens in verband met de zegslieden en technische gegevens over de banden, werden zo in een database ondergebracht. Daarnaast werden van een aantal banden korte inhouden gemaakt, zodat de inhoud van de banden ontsloten is. Die korte inhouden worden voorafgegaan door trefwoorden, waarop gezocht kan worden. Variaties kreeg daarvoor de steun van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. De korte inhouden die Variaties realiseerde werden op Dialectloket gekoppeld aan de opnames van de UGent. De hele collectie – 783 opnames, inclusief korte inhouden – is daarmee vandaag beschikbaar via het geluidsloket van Dialectloket. Met de handige zoekfunctie kan een opname gezocht worden op de kaart of kan men zoeken naar bepaalde thema’s die aan bod komen.

Periode

In 2011 begon Variaties met de ontsluiting van de dialectbanden. In 2017 zijn de opnames uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen, en Vlaams-Brabant afgewerkt.

Uitvoering

Variaties vzw in samenwerking met de Universiteit Gent (Woordenboek van de Vlaamse dialecten). De korte inhouden zijn het werk van vele vrijwilligers.

Met de steun van

Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid, de Universiteit Gent en de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Bezoek de website

De volledige collectie is te bekijken en te beluisteren in het geluidsloket van de website Dialectloket. Luister naar de opname en lees mee met de handige samenvattingen!

Contact

Voor meer info over de dialectopnames, contacteer het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) of Variaties vzw.

Vlaamse Overheid Logonaakt Highres 7
Vlaamse_overheid_logonaakt_highres_7
Logo_UGent_NL_RGB_2400_kleur_witbg
Vlaams-brabant
Oostvlaanderen
Limburg