Info

De Faculteit van het Mechels Dialect is een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en enthousiastelingen die het Mechelse dialect een warm hart toedragen. De werkgroep is sinds 2004 actief onder zijn huidige naam.

Om het Mechelse dialect onder de belangstelling te brengen, organiseert de werkgroep cursussen Mechels dialect en geeft ze lezingen en rondleidingen in het dialect. Dit laatste gebeurt als onderdeel van de Gidsenbond Mechelen. Rondleidingen kunnen ook aangevraagd worden via de Toeristische Dienst Mechelen: Uit in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen; tel.: 015-297655; e-mail: uit@mechelen.be.

Op zondagvoormiddag wordt van 10 tot 12 op Radio Randstad (99 FM) een uitzending in het Mechels verzorgd.

mechels logo

Contact

Elf-novemberstraat 18
2800 Mechelen
egied.rossiau@skynet.be

Bestuur

Erevoorzitter: Marcel Kocken
Voorzitter en Penningmeester:
Egied Rossiau
Secretaris: Michel Leriche

mechels
mechelse_faculteit_16
mechels2