Info

De Speegelmanne ontstond in 1996 als plaatselijke afdeling van de Academie van het Brussels. De vereniging is gehuisvest in Jette en wil vooral de Brusselse volkstaal zoals ze in het centrum en het noordwesten van Brussel gesproken wordt, inventariseren, bestuderen en promoten.

De vereniging geeft driemaandelijks een eigen tijdschriftje uit en publiceert om de drie à vier jaar een bloemlezing van Brusselse woorden en gezegden. Het vijfde en laatst verschenen boek kreeg de titel ‘… of uude ni good?’ Het bevat 5000 Brusselse dialectwoorden, uitdrukkingen en liedjes. Daarnaast verzorgt de vereniging ook regelmatig cabaretavonden met allerlei sketches, monologen, liedjes en gedichten in het Brussels, waarbij ze de volgelopen zalen steevast ‘nen boelt loet lache’.

Contact

Bd de Smet de Naeyerlaan 275 b7
1090 Jette
marcelds@mail.com
02/428.05.86 – 02/279.76.42
(boekhouding en tijdschrift:
lodewijk.vandeneynde@telenet.be)

Bestuur

Voorzitter: Marcel De Schrijver
Secretaris: Josée Raspoet
Penningmeester: Lodewijk Vanden Eynde
Feestbestuurster: Marie-Claire Vanderhaeghen
Public Relations: Fonsine Boon

speegelmanne
speegelmanne2
speegelmanne3