Info

De Gentsche Sosseteit werd in 1982 gesticht door wijlen Juliën Colle. Het doel van de vereniging is de Gentse moedertaal te promoten en contacten te leggen tussen authentieke Gentse dialectsprekers en uitwijkelingen in binnen- en buitenland. Gentenaars die permanent in het buitenland verblijven, kunnen het statuut van ‘PION’ krijgen.

De belangrijkste activiteit van de vereniging is de jaarlijkse uitreiking van de ‘Gentsche Handjes’, waarbij verdienstelijke Gentenaars worden gevierd en vereeuwigd met een gipsen handafdruk. Andere activiteiten zijn o.a. een jaarlijks banket, een lentewandeling door en in onbekend Gent en de verkiezing van het ‘Gents Klein Pierke’, een dialect zang- en voordrachtwedstrijd voor kinderen tijdens de Gentse Feesten. Op de facebookgroep G@zette v.d. Gentsche Sosseteit worden regelmatig nieuwtjes van het thuisfront en elders gepubliceerd. Nu en dan wordt eens een publicatie uitgegeven. En regelmatig zijn er buitengewone activiteiten. Wie lid is van de vereniging is meteen lid van de zustervereniging ‘De Brugse stroppensosseteit’ (www.stroppensosseteit.be). De Gentsche Sosseteit is ook medeorganisator en -initiatiefnemer van “De Weke van ‘t Gents”, half december.

Contact

Kunsthal St.-Pietersabdij,
St.-Pietersplein 9, 9000 Gent
eddy.levis@skynet.be
www.sosseteit.gent

Bestuur

Voorzitter: Eddy Levis
Penningmeester: Rudy Van der Ween
Secretaris: Caroline Van Overmeire

gents klein pierke