Info

In 1990 staken zeven Leuvenaars de koppen bijeen en besloten een vereniging op te richten om het Leuvense dialect in stand te houden. De Akademie van het Leuvens Dialekt was een feit. De vereniging heeft als doel het Leuvens dialect te bestuderen en zijn kennis en gebruik in stand te houden en aan te moedigen.

Om dit te realiseren, organiseert de vereniging allerlei activiteiten, zoals stadswandelingen in het Leuvens en een jaarlijkse ‘Leivesen Achteneun’. Leden van de vereniging krijgen driemaandelijks het tijdschrift ‘Ons Leives’ in de bus. De belangrijkste publicaties van de vereniging zijn de ‘Diksjonêr van ’t Leives’, een woordenlijst van het hedendaagse Leuvens en de opvolger ervan, het ‘Leuvens Lexicon’. Daarnaast is de Akademie erg actief binnen de lokale erfgoedcel én op sociale media: elke dag plaatst de vereniging een Leuvens woord op haar facebookpagina.

leuvens_logo2

Contact

floryvloeberg@hotmail.com
016 23 71 04
@Leuvensdialect

Bestuur

Voorzitter: Flory Vloebergs
Ondervoorzitter: Marc Juchtmans
Ondervoorzitter: Rudi Vangeel
Penningmeester: Eric Debroyer
Secretaris: Hugo Dehaes
Archivaris: José Lambrechts
P.R.: Marc Juchtmans
Webmaster: Ludo Neefs

leuvens1
leuvens_lexicon
leuvens2