Variaties vzw wenst u eerst en vooral een gelukkig en gezond 2019!

Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we terug op de hoogtepunten van 2018 en kijken we vooruit naar 2019.

In 2018 is er weer volop gewerkt aan de Woordenbank. Eind 2018 kwamen enkele nieuwe dialectwoordenboeken online en ook in 2019 zullen er nieuwe woordenboeken worden toegevoegd. Binnenkort zal de website ook een moderner jasje krijgen. We hopen de vernieuwde site in 2019 officieel te lanceren. Wie alvast een kijkje wil nemen, kan terecht op de voorlopige versie van  www.woordenbank.be. Hierop is nog niet alles beschikbaar, maar toch loont het zeker al de moeite om er eens in te grasduinen. De nieuwe start voor de Woordenbank kwam er omdat twee erfgoedcellen in 2018 in dialect hebben geïnvesteerd. Variaties werkte vorig jaar en dit jaar immers samen met Erfgoedcel Denderland en Erfgoedcel Land van Dendermonde. Samen met Erfgoedcel Denderland werkten we aan een reizende tentoonstelling die te bezichtigen was in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove. Voor die tentoonstelling werden nieuwe dialectopnames gemaakt. Mensen uit het Denderland vertelden in hun eigen dialect de parabel van de verloren zoon of een anekdote. Het geslaagde eindresultaat kan bekeken worden via www.madeindenderland.be.

Jacques Van Keymeulen en Liesbet Triest gaven in 2018 en geven in 2019 in het Denderland en het Land van Dendermonde lezingen over het dialect van de streek. Een onderdeel van deze samenwerking was ook de digitalisering van de dialectwoordenboeken uit beide regio’s. De amateurdialectwoordenboeken uit het Denderland zijn ondertussen opgenomen in de Woordenbank; die van het Land van Dendermonde komen in de loop van 2019 online. Ook in 2019 hopen we met andere erfgoedcellen dergelijke projecten te kunnen opzetten.

In 2018 is ook – dank zij een subsidie van de provincie Antwerpen – gewerkt aan de Antwerpse dialectwoordenboeken. Ook die zullen in de loop van 2019 beschikbaar zijn op de Woordenbank. De provincie Antwerpen gaf ook een subsidie om de samenvattingen van de dialectopnames op www.dialectloket.be af te werken. Op die manier zijn de dialectopnames van de vijf Vlaamse provincies inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt.

Elk jaar werkt Variaties vzw samen met de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) om een streektaalconferentie te organiseren. De dertiende streektaalconferentie vond plaats in Leeuwarden op 8 en 9 juni. Het thema van editie 2018 was ‘dialectpromotie’. Onze bestuursleden Veronique De Tier en Geert Dehaes gaven er een lezing, getiteld Dialect, mag het nog? Dialectpromotie in Vlaanderen. De streektaalconferentie 2019 vindt plaats in Mechelen en daarin zal Variaties vzw uiteraard een belangrijke rol spelen. De exacte datum is nog niet bekend, maar de kans is groot dat het vrijdag 4 of vrijdag 11 oktober wordt. Hou deze data dus nog even vrij. Zodra de dag definitief vastligt, melden we dat op de website.

 

Op zondag 2 december organiseerde Variaties vzw samen met be.brusseleir een mini-dialectendag in Anderlecht. ‘s Ochtends waren er lezingen over en/of in dialect door Jacques Van Keymeulen, Eddy Levis, Veronique De Tier en Geert Dehaes. In de namiddag was er een toneelvoorstelling in het Brussels: Den Arrangeur. Voor meer informatie over het Brussels Volkstejoêter verwijzen we naar de website van be.brusseleir: www.bebrusseleir.be.

Dat dialect leeft, blijkt onder andere door het verschijnen van nieuwe of herwerkte dialectwoordenboeken. Eind 2018 zijn in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld twee amateurdialectwoordenboeken gepresenteerd. Op 29 november werd het Zingems dialectwoordenboek (Zingems in dertien en een half hoofdstuk) gepresenteerd. Het boek werd onder meer geschreven door ons bestuurslid Veronique De Tier. Op 9 december werd het Ninoofs dialectwoordenboek (Algemieën Bekoest Nienofs) gepresenteerd, een herwerkte tweede druk van het Ninoofs dialectwoordenboek dat in 2000 werd uitgebracht. Ons bestuurslid Eddy De Cleer werkte mee aan het woordenboek. Hebt u weet van nog meer amateurdialectwoordenboeken die in 2018 gepubliceerd werden, laat het ons dan zeker weten via variatiesvzwdialect@gmail.com.

  

Verenigingen die via Variaties graag hun activiteiten in 2019 in de kijker willen laten zetten, mogen altijd een mail sturen naar lien.hellebaut@ugent.be.

We eindigen deze eerste nieuwsbrief van 2019 met een oproep. Variaties werkt nauw samen met de vakgroep Taalkunde (Nederlands) aan de UGent. Sinds 2018 werken zij aan het transcriptieproject, een project van Anne Breitbarth, Jacques Van Keymeulen, Anne-Sophie Ghyselen en Melissa Farasyn. Oude dialectopnames worden woord voor woord getranscribeerd door studenten en vrijwilligers. Die transcripties zullen uiteindelijk de basis vormen voor het gesproken corpus van de zuidelijk-Nederlandse dialecten. Wij zijn op zoek naar mensen met een goede dialectkennis uit verschillende regio’s om de transcripties inhoudelijk na te lezen. Hebt u zin om mee te werken aan dit project, neem dan contact op met wvdugent@gmail.com.

2019