In 2019 werd het Centrum voor Historische Talen (CHT) opgericht, een onafhankelijke vzw die als bedoeling heeft de kennis over en de studie van historische talen en taalvormen te bevorderen. Zie de website www.historischetalen.be. Naast de cursus Latijn voor beginners en een lezingenreeks, zijn er vanaf 2022 ook cursussen Naamkunde, Dialectologie en Paleografie.

 

Dialectologie

De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met ‘Variaties vzw. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen’.

De cursus wordt gegeven door em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen, die tot 2018 historische taalkunde van het Nederlands en dialectologie doceerde aan de UGent. Er worden 12 lessen  gegeven op 12 zaterdagen (van 24/09/2022 tot 10/12/2022), telkens van 11.00u. tot 12.30u. (locatie: Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent). Kostprijs is 120€; maximaal aantal deelnemers is 15. Inschrijven gebeurt via de website www.historischetalen.be.

© Jacques Van Keymeulen

 

Naamkunde

Waar komen onze plaatsnamen, voornamen en familienamen vandaan? Dat zijn de centrale vragen waar de naamkunde of onomastiek een antwoord probeert op te geven. Om zich te kunnen oriënteren, heeft de mens altijd al namen gegeven aan plaatsen in zijn omgeving. Die plaatsnamen werden niet zomaar uitgevonden, maar gaan terug op elementen uit de toen gangbare, dagelijkse woordenschat, waarmee een zinvolle, beschrijvende uitdrukking tot stand kwam. De studie daarvan is de toponymie. De antroponymie is dan de studie van eigennamen voor mensen. We leren de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen en hoe we die kunnen indelen in categorieën.

De cursus wordt gegeven door Brecht Persoons, die in 2008 aan de UGent afstudeerde als Master in de historische taal- en letterkunde met een scriptie over de toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650. Sinds 2017 is hij directeur van het atheneum van Geraardsbergen, maar ondertussen blijft hij historisch en toponymisch onderzoek uitvoeren voor onder meer het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Er worden 11 lessen voorzien (van 28/9/2022 tot 14/12/2022), telkens op woensdag van 19.00u. tot 20.30u. (geen les op woensdag 02/11/2022) (locatie: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Koningstraat 18, Gent). Kostprijs is 120€; maximaal aantal deelnemers is 20. Inschrijven gebeurt via de website www.historischetalen.be.

© Jacques Van Keymeulen

 

Paleografie

Vanaf eind september 2022 wordt er ook begonnen met een cursus Paleografie o.l.v. prof. Els De Paermentier. Die cursus is nog in voorbereiding.

 

Jacques Van Keymeulen

Voorzitter Centrum voor Historische Talen

www.historischetalen.be

Notebook Ge0726a592 1920