Spraakmak(k)ers
Spraakmakkers Logo
Spraakmakkers Logo
Spraakmakkers2
Projectomschrijving

Hoe wordt er in de klas, op het werk of thuis aan de keukentafel gesproken? Welke woorden stromen er uit de Limburgse monden op een sollicitatiegesprek of over de schutting bij het maken van een praatje met de buurman? Wordt er thuis Inuktitut of Swahili of juist een eigen variant van de Noord-Limburgse tussentaal gesproken?

In 2011 lanceerde Variaties samen met andere provinciale en lokale Limburgse erfgoedverenigingen het project “Spraakma(k)kers. Limburg in Taalvariatie.” Spraakmak(k)ers wil aandacht vragen voor taalvariatie in Belgisch-Limburg. Het is een publieksgericht project waarbij het draait om de inventarisatie van een momentopname van zoveel mogelijk taalvariëteiten van nu in Limburg. Het documenteren, registreren en in kaart brengen van taalvariatie door de sprekers zelf staat centraal met als streefdoel om een bewustwordingsproces op gang te brengen omtrent taalvariatie als een wezenlijk onderdeel van het immaterieel cultureel erfgoed en omtrent cultureel erfgoed als onderdeel van en middel voor “citizenship” en verdraagzaamheid. Het project moet taalvariatie breed onder de aandacht brengen, mensen doen stilstaan bij het belang van het beheersen en gebruiken van diverse taalvariëteiten in hun eigen leven, bij de grote diversiteit aan taalvariëteiten die in een regio zoals Limburg voorkomen en bij de erfgoedwaarde die elk van die variëteiten heeft.

Tijdens het project konden Limburgers zichzelf of elkaar filmen in een gespreksituatie en het resultaat daarvan opsturen. De filmpjes van max. 2 minuten kunnen bekeken worden op de website van Erfgoedplus.

Periode

Het project Spraakmak(k)ers liep van 2011 tot 2013.

Bezoek de website

De website van Spraakmak(k)ers bestaat niet meer. De filmpjes van het project zijn wel nog terug te vinden op de website van Erfgoedplus.

Uitvoering

Projectmedewerker: Silvia Weusten
Stuurgroep: Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoedcel Haspengouw, Erfgoed tussen Maas en Kempen, Provinciaal Domein Bokrijk, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Contact

Voor meer info over Spraakmak(k)ers, contacteer Variaties vzw.

Met de steun van

Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie Limburg.